Šumava

O šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Fošna

Publikováno 10.02.2013 v 11:15 v kategorii Lesnictví, přečteno: 116x

Fošna Fošna určená k opravě lodiFošna je druh stavebního řeziva, které se vyrábí strojním řezáním z kmenů poražených stromů pomocí strojních pil resp. katrů.Obvyklé rozměryšířka: 300–600 mmtloušťka: 40–100 mmdélka: 3000–7000 mmFošny se používají na podlahy, konstrukce zárubní a další. Celý článek ›


Forest Stewardship Council

Publikováno 10.02.2013 v 11:07 v kategorii Lesnictví, přečteno: 113x

Forest Stewardship CouncilForest Stewardship Council (FSC) je značka zdravého lesního hospodaření.Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovatenvironmentálně odpovědné,sociálně přínosné… Celý článek ›


Field-Map

Publikováno 10.02.2013 v 11:02 v kategorii Lesnictví, přečteno: 97x

Field-MapField-Map je technologie určená ke sběru terénních dat, k dendrometrickým měřením a k mapování. Field-Map je v současné době používán k Národní inventarizaci lesů České republiky a dalších 8 zemí (Maďarsko, Slovensko, Irsko, Island, Rusko, Ukrajina, Peru, Kapské ostrovy). Celý článek ›


Evropský lesnický institut

Publikováno 10.02.2013 v 10:59 v kategorii Lesnictví, přečteno: 108x

Evropský lesnický institutEvropský lesnický institut (anglicky European Forest Institute, zkr. EFI) je mezinárodní organizace se sídlem v Joensuu, Finsko.Byl založen v roce 1993 jako asociace podle finského práva, aby přispěl ke studii lesnictví, lesů a ochraně lesa na evropské úrovni. Na základě Úmluvy o Evropském lesnickém institutu z roku 2003 byl v roce 2005 přeměněn na mezinárodní organizaci.Záměrem činnosti Institutu je provádět výzkum v oblasti lesnické… Celý článek ›


Dřeňové paprsky

Publikováno 10.02.2013 v 10:58 v kategorii Lesnictví, přečteno: 146x

Dřeňové paprsky Viditelné dřeňové paprsky v příčném řezu dřeva dubu letníhoDřeňové paprsky jsou světlé, úzké vrstvy dřeva, jejichž buňky vedou živiny z lýka do dřeva a dřeně. Vycházejí od dřeně ve směru poloměru k obvodu a jsou viditelné na příčném řezu. U některých dřevin je možno rozeznat paprsky pouhým okem na všech řezech. Ve směru dřeňových paprsků dřevo praská výsušnými trhlinami. Ve směru dřeňových paprsků se šíří infekce… Celý článek ›


Dřevina

Publikováno 10.02.2013 v 10:55 v kategorii Lesnictví, přečteno: 148x

Dřevina Příklad stromu. Tento je až 1000 let starý. Příklad keře, Janovec metlatý (Cytisus scoparius)Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina, se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku. Díky vrstvě dělivých buněk (kambiu) se můžou směrem dovnitř od této vrstvy tvořit buňky dřeva a vnějším směrem buňky lýka. Tím je umožněno druhotné tloustnutí dřevin a tvorba dřevnatých nadzemních stonků. Dřevinami se zabývá specializované odvětví… Celý článek ›


Druhotné tloustnutí

Publikováno 10.02.2013 v 10:48 v kategorii Lesnictví, přečteno: 126x

Druhotné tloustnutíRostliny žijící po mnoho let, například stromy, si během růstu vytvářejí druhotná pletiva. Ta jsou vytvořena vrstvami pletiva, jež doplňuje původní primární pletiva. Směrem do středu stonku vzniká nové vodivé pletivo, které rozvádí tekutiny a mechanicky zpevňuje stonek, zatímco směrem ven se zakládají ochranná krycí pletiva. Druhotné tloustnutí je typické pro dřeviny.Kambiální válecKambiální válec se vyvíjí při druhotném… Celý článek ›


Doba obmýtí

Publikováno 10.02.2013 v 10:44 v kategorii Lesnictví, přečteno: 125x

Doba obmýtí Doba obmýtí (zkráceně Obmýtí) je plánovaná (teoreticky stanovená) produkční doba v hospodářských lesích. Jde o střední věk, ve kterém se předpokládá obnovní těžba v pasečně upravovaném hospodářském lese. Jde o základní parametr hospodářské úpravy lesa v pasečném hospodářském způsobu s významným konkrétním vlivem na celou řadu ekonomicky významných charakteristik lesa. Lze říci, že doba obmýtí je teoreticky stanovený… Celý článek ›


Capín

Publikováno 10.02.2013 v 10:42 v kategorii Lesnictví, přečteno: 119x

Capín Capín a sekera v erbu obce Čierny BalogCapín je nástroj, používaný lesními dělníky k manipulaci s velkou kulatinou, zvláště k její nakládce a vykládce.Podobá se trochu motyce ale slouží především jako páčidlo. Násada je stejná jako u krumpáče a mohutná kovová část, skloněná v úhlu zdruba 45° je zakončena malým zahnutým hrotem.Capín je také součástí znaků některých lesnických obcí. Příkladem může být znak slovenské obce Čierny Balog. Celý článek ›


Borka

Publikováno 10.02.2013 v 10:41 v kategorii Lesnictví, přečteno: 128x

BorkaBorka je odumřelá, povrchová vrstva dřevnatého stonku (kmene) nebo kořene, je tvořena odumřelými buňkami. Bývá často nesprávně označovaná jako kůra. Má ochrannou funkci,Některé druhy dřevin mají borku rozbrázděnou a tlustou několik centimetrů (dub), jiné tenkou a odlupující se či hladkou borku bez rýh (buk).Borka některých rostlin má léčivé účinky, např. dubová.VznikKmen dřevin druhotně tloustne díky dělivému pletivu kambiu a borka na povrchu… Celý článek ›