ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Arborista

Publikováno 10.02.2013 v 10:28 v kategorii Lesnictví, přečteno: 255x

Arborista


odborně ošetřený kmen památné Klokočovské lípy


Arborista (česky stromolezec) je odborník způsobilý k péči o dřeviny. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je odborný prořez stromů a keřů, omlazovací a odlehčovací řez, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve stížených podmínkách, ošetření významných a památných stromů (prořez, ošetření dutin, vazba větví).


Arboristika

Arboristika (anglicky arboriculture nebo urban forestry) je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.). Vzhledem ke svému přesahu od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o městskou zeleň (se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky) je tento obor v anglicky mluvících zemích často označován jako městské lesnictví.


Evropský arborista

Certifikovaný arborista, neboli Evropský arborista (European Tree Worker, ETW) prokázal své znalosti zkouškou Evropské arboristické rady (EAC). Zkouška se skládá ze tří částí:

písemná část

písemný test (60 minut)

ústní zkouška (20 minut)

praktická zkouška

tři zákroky v koruně stromu (60 minut)

pohovor (15 minut)

simulace v terénu( celkem 30 minut)

samotná simulace

ústní vysvětlení

Certifikát má platnost 3 roky, obnovení je možné tzv. recertifikací.


Seznam arboristů působících v ČR

Seznam není kompletní, obsahuje především Evropské arboristy a arboristy, kteří se věnovali nejvýznamnějším památným stromům České republiky.arborista kraj cert. ETW ošetřené památné a významné stromy

Antonín Ambros

Z

do r. 2013

-

David Baloga

H

do r. 2012

-

Jaroslav Boček

S

do r. 2014

-

Petr Brož

S

do r. 2013

-

Adam Čejchan

H

do r. 2014

-

Peter Dobranský

Z

do r. 2013

-

Ondřej Farárik

J

do r. 2014

-

Jakub Fanta

T

do r. 2014

-

Aleš Frel

S

do r. 2013

-

Tomáš Gut

S

do r. 2013

-

Karel Hampl

Z, T

do r. 2012

-

Roman Hanuš

H

do r. 2012

-

Zbyněk Havlíček

S

do r. 2013

-

Martin Hnilica

S

do r. 2013

-

Luděk Hojný

E

do r. 2014

-

David Hora

L

do r. 2012

-

Michal Hradský

S

do r. 2013

-

Milan Hrubín

S

do r. 2013

-

Jakub Hrůša

H

do r. 2014

-

Josef Huml

P

do r. 2014

-

Tomáš Hupač

K, P

-

Hroznatova lípa

Bohdan Chadt

Č

-

Veledub

Martin Chmátal

S

do r. 2014

-

Petr Iran

J

do r. 2014

-

Ondřej Jančárek

S

do r. 2014

-

Richard Jirák

Č

do r. 2014

-

Martin Jiránek

U

do r. 2014

-

Pavel Karbulka

S

do r. 2012

-

Jan Kašek

S

do r. 2011

Lípa u svatého Václava

Michal Kindl

E

do r. 2014

-

Pavel Klevcov

?

do r. 2013

-

Daniel Kocourek

Č

do r. 2013

-

Miroslav Kohel

Č

do r. 2014

Kepkův dub

Robert Kohout

J

do r. 2014

-

Jiří Kořínek

S

do r. 2014

Teslínský buk

Vladimír Kropáč

S

do r. 2012

-

Jan Kroužek

H

do r. 2014

-

Radovan Kučera

Z

do r. 2013

-

Igor Kunštár

J

do r. 2014

-

David Ladra

?

do r. 2012

-

Jaromír Láník

S

do r. 2013

-

Luděk Látal

Z

do r. 2013

-

Petr Ledvina

S

do r. 2013

-

Matyáš Macourek

S

do r. 2014

-

Jiří Málek

S

do r. 2013

-

Šimon Mareš

S

do r. 2013

-

Karel Mikulec

Z

do r. 2014

-