ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Lesnictví

Thovt

Publikováno 21.12.2014 v 20:44 v kategorii Lesnictví, přečteno: 104x

ThovtBůh ThovtDžehutijvarianty hieroglyfického zápisu(fonetický zápis)(ideogram)Thovt je v řečtině používané (v různých variantách, např. Θωθ – Thóth) a z egyptštiny ne zcela jasným způsobem odvozené jméno staroegyptského bohaDžehutiho zobrazovaného v podobě muže s hlavou ibise (méně často ibise samotného) nebo v podobě paviána a ztotožňovaného s řeckým bohem Hermem. Přestože jej jménem nelze prokázat před 4. dynastií, badatelé považují za… Celý článek ›


Lapák

Publikováno 10.02.2013 v 12:39 v kategorii Lesnictví, přečteno: 303x

LapákLapák je evidovaný, skácený, zdravý a odvětvený strom nebo jeho část, atraktivní pro daný druh kůrovce, určený k jeho kontrole, případně hubení (Kolektiv 1994). Lákací schopnost lapáků a jejich využití k agregaci kůrovců jsou známy od 30. let 19. století, kdy je do lesnické praxe v oblasti Harzu zavedl Heinrich Julius von Uslar v r. 1840. Celý článek ›


Kácení

Publikováno 10.02.2013 v 12:37 v kategorii Lesnictví, přečteno: 217x

KáceníPěkně provedený vrchní klínový zářez, Oregon (USA) 1905Dřevorubec (okolo roku 1840) s klínem a sekyrouAnders Beer Wilse: Douglaska s třímetrovým průměrem, 1900Tadeusz Sumiński: Těžba dřeva v BeskydechKácení stromu je jednou z dílčích operací při těžbě dříví. Dřevorubec musí během kácení vykonat mnoho jednotlivých pracovních úkonů náročných na samostatné rozhodování (určení směru pádu, úprava pracoviště a určení únikové trasy,… Celý článek ›


Kulatina

Publikováno 10.02.2013 v 12:29 v kategorii Lesnictví, přečteno: 191x

KulatinaKulatina je takový kmen stromu, který má 1 m do tlustšího konce průměr minimálně 140 mm a na druhém (tenčím) konci minimálně 80 mm (to vše včetně kůry). Z kulatiny se vyrábějí výřezy, což jsou např. sloupky, stojky, prvky mostních konstrukcí (např. mostiny), piloty atd. Výřezy zvláštní kvality mají lepší vlastnosti. Jde o takzvané výřezy rezonančního dřeva. Dále pak výřezy na výrobu sportovního nářadí, krájených dýh apod. Celý článek ›


Klučení

Publikováno 10.02.2013 v 12:25 v kategorii Lesnictví, přečteno: 201x

KlučeníKlučení je odstraňování pařezů a to buď ručně, v dřívějších dobách sekerou, pilou a potahem (koňským, volským aj.) nebo v dnešní době mechanizovaně (traktor, bagr, dozer aj.). Klučení bylo jedním ze způsobů získávání zemědělské půdy z pralesa. Hojně se využívalo především v období tzv. velké kolonizace.Mýcení lesa (těžba dříví, těžba lesa) a klučení jsou různé činnosti. Mýcení je kácení kmenů stromů – pařez je… Celý článek ›


Kategorizace lesů

Publikováno 10.02.2013 v 12:22 v kategorii Lesnictví, přečteno: 205x

Kategorizace lesůKategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích. Rozděluje lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií :lesy hospodářskélesy zvláštního určenílesy ochrannéLesy hospodářskéJedná se o veškeré lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.Lesy zvláštního určeníPokud nejsou kategorizovány jako lesy ochranné, se nacházejí:v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I.… Celý článek ›


Kampeškové dřevo

Publikováno 10.02.2013 v 12:19 v kategorii Lesnictví, přečteno: 226x

Kampeškové dřevoHaematoxylon campechianumKampeškové dřevo je barevné dřevo stromu Haematoxylum campechianum, tropického druhu z čeledi sapanovité. Z vnějšku je modročené, uvnitř červenohnědé. Dřevo obsahuje až 12 % hematoxylinu. Extrakt z kampeškového dřeva se používá jako mořidlo.Název je odvozen od názvu mexického státu Campeche. Celý článek ›


Rozdělení lesa

Publikováno 10.02.2013 v 12:07 v kategorii Lesnictví, přečteno: 173x

Rozdělení lesaJednotky prostorového rozdělení lesa (JPRL) jsou utvářeny tak, aby byla usnadněna orientace v lese a umožněna jednoznačná identifikace části lesa při plánovacích, hospodářských, evidenčních a kontrolních činnostech. Dle současné české legislativy jsou jednotkami prostorového rozdělení lesa oddělení, dílec, porost, porostní skupina a etáž, přičemž porost je základní jednotkou tohoto rozdělení, která musí být vždy… Celý článek ›


Jehličnatý les

Publikováno 10.02.2013 v 12:02 v kategorii Lesnictví, přečteno: 155x

Jehličnatý les Jehličnatý lesJehličnatý les je druh lesa, ve kterém převládají jehličnany. Různí autoři uvádějí pro jehličnatý les hraniční 75 – 90% podíl jehličnatých dřevin (z celkové zásoby nebo plochy). Přirozené i umělé jehličnaté lesy mohou být tedy jak smíšené (v ČR jsou typické směsi smrku a jedle nebo borovice a smrku v podúrovni) tak i čistě monokulturní (tvořené jediným druhem).Přirozené jehličnaté lesyPřirozeně se jehličnaté… Celý článek ›


Háj

Publikováno 10.02.2013 v 11:56 v kategorii Lesnictví, přečteno: 144x

Háj Háj v Polsku s kvetoucí květenou.Háj je název pro světlý listnatý les s bohatým podrostem, tvořeným tzv. hájovou květenou[zdroj?]. Jedná se především o olšiny, dubohabřiny a květnaté bučiny.Hájová květena je adaptována k tomu, že využívá ke kvetení ročního období s největším množstvím světla - to je v háji časně zjara. Hájová květena musí stihnout odkvést po roztáním sněhu a oteplením půdy na minimální přijatelné hodnoty (většinou 3… Celý článek ›