ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Lesnictví

Hospodářský les

Publikováno 10.02.2013 v 11:49 v kategorii Lesnictví, přečteno: 151x

Hospodářský les Smrkový hospodářský les v polských KrkonošíchHospodářský les je z hlediska managementu krajiny určitým protipólem přirozených nebo původních lesů. Jeho primární funkcí je produkce dříví, ale pochopitelně lesní hospodáři nerezignují ani v hospodářských lesích na zajišťování ostatních důležitých funkcí lesa (půdoochranná, vodoochranná, klimatická, krajinotvorná, rekreační...).Lesní zákon dále hospodářské lesy vymezuje… Celý článek ›


Harvestor

Publikováno 10.02.2013 v 11:28 v kategorii Lesnictví, přečteno: 233x

Harvestor Harvester Timberjack 1070 DHarvestor je víceoperační stroj, který při těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom cyklu. Jednotlivé výřezy zůstávají v porostu v neurovnaných, či urovnaných hráních. Celkový cyklus je plně mechanizovaný a automatizovaný.[1] Harvestory se dělí do tří tříd podle výkonu, hmotnosti a dosahu výložníku jeřábu. V současné době se nejvíce prosazuje střední třída pro možnost jejího… Celý článek ›


Fošna

Publikováno 10.02.2013 v 11:15 v kategorii Lesnictví, přečteno: 122x

Fošna Fošna určená k opravě lodiFošna je druh stavebního řeziva, které se vyrábí strojním řezáním z kmenů poražených stromů pomocí strojních pil resp. katrů.Obvyklé rozměryšířka: 300–600 mmtloušťka: 40–100 mmdélka: 3000–7000 mmFošny se používají na podlahy, konstrukce zárubní a další. Celý článek ›


Forest Stewardship Council

Publikováno 10.02.2013 v 11:07 v kategorii Lesnictví, přečteno: 119x

Forest Stewardship CouncilForest Stewardship Council (FSC) je značka zdravého lesního hospodaření.Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovatenvironmentálně odpovědné,sociálně přínosné… Celý článek ›


Field-Map

Publikováno 10.02.2013 v 11:02 v kategorii Lesnictví, přečteno: 103x

Field-MapField-Map je technologie určená ke sběru terénních dat, k dendrometrickým měřením a k mapování. Field-Map je v současné době používán k Národní inventarizaci lesů České republiky a dalších 8 zemí (Maďarsko, Slovensko, Irsko, Island, Rusko, Ukrajina, Peru, Kapské ostrovy). Celý článek ›


Evropský lesnický institut

Publikováno 10.02.2013 v 10:59 v kategorii Lesnictví, přečteno: 114x

Evropský lesnický institutEvropský lesnický institut (anglicky European Forest Institute, zkr. EFI) je mezinárodní organizace se sídlem v Joensuu, Finsko.Byl založen v roce 1993 jako asociace podle finského práva, aby přispěl ke studii lesnictví, lesů a ochraně lesa na evropské úrovni. Na základě Úmluvy o Evropském lesnickém institutu z roku 2003 byl v roce 2005 přeměněn na mezinárodní organizaci.Záměrem činnosti Institutu je provádět výzkum v oblasti lesnické… Celý článek ›


Dřeňové paprsky

Publikováno 10.02.2013 v 10:58 v kategorii Lesnictví, přečteno: 152x

Dřeňové paprsky Viditelné dřeňové paprsky v příčném řezu dřeva dubu letníhoDřeňové paprsky jsou světlé, úzké vrstvy dřeva, jejichž buňky vedou živiny z lýka do dřeva a dřeně. Vycházejí od dřeně ve směru poloměru k obvodu a jsou viditelné na příčném řezu. U některých dřevin je možno rozeznat paprsky pouhým okem na všech řezech. Ve směru dřeňových paprsků dřevo praská výsušnými trhlinami. Ve směru dřeňových paprsků se šíří infekce… Celý článek ›


Dřevina

Publikováno 10.02.2013 v 10:55 v kategorii Lesnictví, přečteno: 153x

Dřevina Příklad stromu. Tento je až 1000 let starý. Příklad keře, Janovec metlatý (Cytisus scoparius)Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina, se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku. Díky vrstvě dělivých buněk (kambiu) se můžou směrem dovnitř od této vrstvy tvořit buňky dřeva a vnějším směrem buňky lýka. Tím je umožněno druhotné tloustnutí dřevin a tvorba dřevnatých nadzemních stonků. Dřevinami se zabývá specializované odvětví… Celý článek ›


Druhotné tloustnutí

Publikováno 10.02.2013 v 10:48 v kategorii Lesnictví, přečteno: 132x

Druhotné tloustnutíRostliny žijící po mnoho let, například stromy, si během růstu vytvářejí druhotná pletiva. Ta jsou vytvořena vrstvami pletiva, jež doplňuje původní primární pletiva. Směrem do středu stonku vzniká nové vodivé pletivo, které rozvádí tekutiny a mechanicky zpevňuje stonek, zatímco směrem ven se zakládají ochranná krycí pletiva. Druhotné tloustnutí je typické pro dřeviny.Kambiální válecKambiální válec se vyvíjí při druhotném… Celý článek ›


Doba obmýtí

Publikováno 10.02.2013 v 10:44 v kategorii Lesnictví, přečteno: 132x

Doba obmýtí Doba obmýtí (zkráceně Obmýtí) je plánovaná (teoreticky stanovená) produkční doba v hospodářských lesích. Jde o střední věk, ve kterém se předpokládá obnovní těžba v pasečně upravovaném hospodářském lese. Jde o základní parametr hospodářské úpravy lesa v pasečném hospodářském způsobu s významným konkrétním vlivem na celou řadu ekonomicky významných charakteristik lesa. Lze říci, že doba obmýtí je teoreticky stanovený… Celý článek ›