ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Hospodin

Publikováno 21.12.2014 v 19:03 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 66x

Hospodin

Hospodin je český název, jméno křesťanského monoteistického (tedy jediného) Boha. Vztahuje se k starozákonnímu jménu Jahve, Jehova či podle židovského (semitského) úzu psaného pouze souhláskami (tetragrammatonem) JHVH.

Pochází ze staroslověnského běžného slova gospodъ, česky „pán“.


Pán

Slovo pán se rovněž často užívá jako synonymum, další nebo vedlejší jméno Boha - takto pak psáno s velkou iniciálou „Pán“. Obdobně se ekvivalenty tohoto pojmu užívají i v jiných jazycích, také s verzálkou na začátku, např. řecky Kyrios nebo angl. Lord. Tato náhradní jména vznikala zejména kvůli tradiční úctě Židů vůči Božímu jménu, kterému se vyhýbaly i rané křesťanské církve. Proto v Novém zákoně se v citátech starozákonních textů JHVH nahrazuje slovem Kyrios (v češtině Pán).

Hospodin

Stejně nahrazovaly biblické překlady až do první poloviny 20. století jméno Jahve jménem Hospodin, např.

Znovu Jahve

Některé moderní překlady se však vrátily ke (spíše vokalizovanému tvaru) tetragrammatonu Jahve nebo Jehova, např.

Ještě „odvážnější“ přístup k používání jména Boha mají svědkové Jehovovi, kteří používají jméno boží (ve formě „Jehova“), neboť to považují za projev důvěrného vztahu a úcty k Bohu.

Znovu Pán

V reakci na tento trend roku 2008 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Francis Arinze zakázal užívat toto hebrejské Boží jméno v liturgii a nařídil pokračovat v tradici jeho nahrazování slovem Pán.[2] To se ovšem dotýká jen katolické církve.

Odkazy

Reference

  1. Skočit nahoru↑ Katechismus katolické církve. Praha : ZVON, 1995. § 206. S. 68.
  2. Skočit nahoru↑ ARINZE, Francis. Letter to the Bishops Conferences on The Name of God [online]. 2008-06-29, [cit. 2010-09-08]. Dostupné online. (anglicky)

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo Hospodin ve Wikislovníku
);"">);"">);"">);"">