ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Svatý Josef

Publikováno 16.12.2014 v 17:40 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 59x

Svatý Josef

Tento článek pojednává o manželu Panny Marie a pěstounu Ježíše Krista. Další významy jsou uvedeny v článku Svatý Josef (rozcestník).Svatý Josef s novorozeným Ježíšem,Guido Reni, 1635

Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna (Boha Otce). Josef byl synem Jakoba (Jakuba) z kmene Judy. Jeho památka se slaví v ČR a v celém katolickém světě 19. března.

V českém prostředí se tradičně uvádí, že sv. Josef byl povoláním tesař, použitéřecké slovo τέκτων (tekton, odtud je odvozeno slovo technika) má však obecnější význam, označuje „muže, který pracuje se dřevem, kameny či železem“. Podle sv. Justina Mučedníka, Kristova krajana a téměř současníka, se v Palestině prvního století rozuměl pod tímto slovem výrobce zemědělských nástrojů. Podle židovské tradice je také pravděpodobné, že vyučil tesařskému řemeslu i Ježíše samotného – vyučit syna řemeslu je v talmudu součást povinnosti vyživovat své dítě.[1] Židovský christolog Géza Vermes poznamenává, že v talmudu se slovo „tesař“ někdy používá jako označení vzdělaného muže (židovští mudrci se zpravidla živili manuální prací).[2]Svatý Josef je patronem šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů a řezbářů.

Josef byl s Pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“, počala z Ducha Svatého (Mt1,18). Protože Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí syn, kterému má dát jméno Ježíš.

To se taky pak stalo. Mezitím ale podle nařízení císaře Augusta (LK 2,1) probíhalo v Izraeli sčítání lidu a protože Josef byl zDavidova rodu, musel se jít s těhotnou Marií nechat zapsat do Judska, do Betléma a vyšlo to zrovna tak, že se tam Ježíš narodil. Po narození se mu přišli klanět mudrci od východu – tři králové – a když odešli, zjevil se Josefovi zase anděl, který mu řekl, že má vzít dítě a matku a prchnout do Egypta, protože Herodes bude v Betlémě hledat dítě a bude ho chtít zahubit. Poté tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti.

Když Herodes zemřel, Josefovi to zase oznámil anděl Páně, s tím, že se má vrátit zpátky do Izraelské země (Mt 2,21). Protože ale v Judsku kraloval Archealos, Herodův syn, šel Josef raději (na pokyn který dostal ve snu) do Galileje, do Nazareta.

Reference

  1. Skočit nahoru↑ Kroll, Gerhard: Po stopách Ježíšových, Zvon, Praha, 1995
  2. Skočit nahoru↑ http://www.jstor.org/pss/1453874?cookieSet=1

Literatura

Logo wikimedia commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Saint Joseph ve Wikimedia Commons

);"">