ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Usir

Publikováno 21.12.2014 v 20:24 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 66x

Usir

Usir
v hieroglyfickém zápisu
Q1
D4
A40
Zemřelý před Usirem a Esetou v horním registru votivní stély

Usir, někdy též Usirev (řecky Oσιρις – Osiris, původní podoba jména snad byla Asar, Ausarnebo Ausare, jeho překlad je nejistý) je zpravidlastaroegyptský bůh se složitým teologickým vývojem. V pozdní rozvinuté podobě svého kultu je bohem plodnosti, úrody a současně bohem zemřelých – vzkříšeným vítězem nad smrtí a králem podsvětní říše, kde mohou zemřelí žít věčným životem. Přestože z řady náznaků lze usuzovat, že Usir byl od počátku významnou postavou egyptského náboženství a významově je třeba jej předpokládat už pro nejstarší teologický koncept Devatera z Iunu, spolehlivě je doložen teprve v době 4.a zejména 5. dynastie.

Usir

Zatímco bohy pohřebního kultu soukromých osob byl především Chentiimentiu aAnup, usirovský mytologický okruh, jehož první doklady jsou známé z Textů pyramid, byl původně spojen výhradně s panovníkem: tvořil ideologický kontext královskémoci, přesněji jeho pohřebního aspektu, v jehož rámci byl Usir chápán jako představitel věčné podsvětní podoby krále - vtěleného Hora. Od poloviny Staré říšebyl Usir s ostatními podsvětními bohy ztotožňován (např. Chentiimentiuem aSokarem) nebo je jiným způsobem asimiloval (Anup), Od doby Prvního přechodného období a Střední říše začal být prostřednictvím Textů rakví mýtus o Usirově (=panovníkově) cestě podsvětím a jeho zmrtvýchvstání vztahován na všechny zemřelé. Usir se tak stal jedním z nejuctívanějších staroegyptských bohů a tuto oblibu si udržel až do potlačení pohanských kultů křesťanskými římskými císaři.

Mytologie

Usir, řecky Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, na jeho bratra Sutechazbyly neúrodné pouště a sucho. Sutech, jenž byl Reovým strážcem předtím než hoEset lstí donutila vrátit se zpět na oblohu, se rozhodl že se mu pomstí. Pozval ho k sobě na hostinu a v nečekané chvíli ho obelstil tím, že přinesl rakev a řekl že kdo se do ní přesně vejde, bude silnější. Okolní bohové to zkusili, byli však moc malí nebo velcí. Tak to zkusil Usir, kterému byla přesně a v tu chvíli ho Sutech nechal chytit a spoutat. Jeho tělo pak rozřezal na několik kusů a ty rozházel po celém Egyptě.

Usirova žena Eset, obětavá a milující, vyrazila na loďce na cestu s cílem najít všechny části manželova těla. I přes mnoho obtíží a překážek uspěla a za pomoci boha Anupa manželovo tělo složila dohromady. Avšak neoživila ho zcela a tak se Usir stal bohem podsvětí a zemřelých.

Od těch dob putují mrtvé duše přes Usirovu stolici, kde váží jejich srdce pomocí pírka pravdy. Pokud je lehčí než pero, odejdou do duatu. Ale pokud je těžší, zhltne duši nestvůra Amemait číhající u Usirových nohou.

Související články

Logo wikimedia commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Osiris ve Wikimedia Commons

);"">