ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Články za rok 2014

Chemenu

Publikováno 21.12.2014 v 20:39 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 60x

ChemenuChemenuvarianty hieroglyfického zápisuButoButo, EgyptPozůstatky raně křesťanské bazilikyz římské dobyChemenu (v egyptštině „Osmero“, „Město Osmi (bohů)“ vztahující se ke zdejšímuteologickému konceptu Osmera,[1] do češtiny dříve přepisováno jako Chmunev) bylo významné starověké hornoegyptské město, středisko 15. nomu, ležící ve střednímEgyptě na západním břehu Nilu naproti Achetatonu. Velkého významu dosáhlo obzvláště v pozdní… Celý článek ›


Heh

Publikováno 21.12.2014 v 20:38 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 63x

Heh Egyptský je bůh prostoru a času. Patřil do skupiny Osmera, jehož koncepci vytvořili kněží hornoegyptského náboženského centra Chemenu. Představoval nekonečnost vzdušného prostoru a času, byl uctíván jako dárce nesmrtelnosti, později jako bůh větru. V této funkci byl spojován s bohem vzduchu Šuem. Za manželku měl bohyni Hauhet. Egypťané ho zobrazovali v lidské podobě s hlavou žáby, někdy jako paviána, který zdraví vycházející Slunce, jindy jako… Celý článek ›


Amon

Publikováno 21.12.2014 v 20:38 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 71x

AmonAmonv hieroglyfickém zápisuAmonAmon-ReAmon-Re – král bohů, ΑμμονρασονθηρAmonAmon (zpravidla překládáno jako „Skrytý“, „Nespatřitelný“ nebo „Neviditelný“, řecky Αμμον– Ammon, event. Άμμον – Hammon, do češtinyméně často přepisováno podle jinojazyčných verzí odvozených z koptštiny jako Amun) je zpravidlaantropomorfní staroegyptský bůh se složitým a prozatím ne zcela srozumitelným teologickým vývojem. Jeho jméno bylo už… Celý článek ›


Osmero

Publikováno 21.12.2014 v 20:36 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 73x

OsmeroMožná hledáte: Pojednání o Ogdoadě a Enneadě.Osmerovarianty hieroglyfického zápisuČtyři páry Osmera bohů s bohyPtahem (horní registr) a Thovtem (dolní registr)Osmero (řecky Ογδοάδα – Ogdoada, v konvenčně vokalizované egyptštiněChemenu) je označení jedné z verzístaroegyptské tzv. hermopolské kosmologie a současně osmice bohů, kteří v ní vystupují v roli prvotních tvořivých bytostí (nikoli však v pravém smyslu slova stvořitelů).… Celý článek ›


Zlatý Hor

Publikováno 21.12.2014 v 20:33 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 68x

Zlatý HorZlatý Horv hieroglyfickém zápisuHlava sokala z tepaného zlata z doby 6. dynastieJméno (resp. titul) Zlatý Hor (nověji též Zlaté jméno) je v egyptologii užívané novodobé označení pro jednu ze součástí královské titulatury ve starověkém Egyptě. Název je odvozen od způsobu hieroglyfického zápisu, který je tvořen znakem pro boha Hora sedícího na značce s významem „zlato“. V úplné podobě titulatury složené z pěti jmen bylo toto jméno uváděno… Celý článek ›


Vedžat

Publikováno 21.12.2014 v 20:32 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 71x

VedžatHorovo okohieroglyfický zápisVedžat – Horovo okoVedžat (často uváděno v překladu z egyptštiny jakoHorovo oko) je mnohovýznamový staroegyptský posvátný symbol spojovaný s bohem Horem. Někdy splývá s v mytologii také hojně využívaným (i když pro specifickykrálovské souvislosti výlučnějším) Reovým okem (vizureus) vztahujícím se k bohu Reovi, jindy je však třeba oba symboly od sebe odlišovat. V základní podobě jsou mu přisuzovány dva rozdílné… Celý článek ›


Horův cippus

Publikováno 21.12.2014 v 20:31 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 70x

Horův cippusHorův cippusHorův cippus (tj. Horův štít,[1] název je odvozen analogicky od latinského slovacippus; jen ojediněle se používá také název Horova stéla) je označení užívané v egyptologii pro zvláštní případ staroegyptské stély spojené s mytologickýmokruhem bohů Esety a jejího syna Hora. Doložen je od Třetí přechodné doby až do konce ptolemaiovské doby.[2] Za nejzdařilejší exemplář bývá pokládána tzv.Metternichova stéla z doby panovníka… Celý článek ›


Behdetej

Publikováno 21.12.2014 v 20:30 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 73x

BehdetejBehdetej v podobě okřídleného slunceOkřídlené slunce nad portálemBehdetej (v překladu „Ten z Behdetu“, „Behdetejský“) je staroegyptský bůh a současně ochranný symbol užívaný ve faraonské ikonografii od počátku historické doby. Znázorňován byl nejprve v podobě sokola, později zpravidla v podobě okřídlené sluneční koule, někdy po obou stranách doplněné ureem.V době Staré říše byl nazýván Behdet, což badatelé odvozují od egyptského… Celý článek ›


Hor

Publikováno 21.12.2014 v 20:29 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 68x

HorHorv hieroglyfickém zápisu(včetně ideogramu)Socha Hóra v chrámu v EdfuHorovo okoHor (či Hór), latinsky Horus, byl staroegyptský bůh nebes, slunce a světla, božský vládce Egypta. Slunce a Měsíc byly považovány za jeho oči. Jeho otcem byl Usir a matkou Eset. Byl zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol.Po zavraždění jeho otce Usírea bohem chaosu Sutechem, bojoval Hor se Sutechem o trůn Egypta. V této bitvě (na vrcholu blíže neurčené hory) ztratil… Celý článek ›


Kebehsenuf

Publikováno 21.12.2014 v 20:28 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 92x

KebehsenufSoubor:Kebehsenouf.jpgKanopa s hlavou KebehsenufaKebehsenufvarianty hieroglyfického zápisuKebehsenuf (v překladu „Osvěžující své sourozence“) je staroegyptský pohřební bůh, jeden z tzv. čtyř synů Horových. Je bohem spojovaným s jednou ze světových stran - západem, se západním větrem a také s ochranou těla zemřelého - jeho střev vyjímaných při balzamovacích obřadech a ukládaných do kanopy s uzávěrem v podobě hlavy Kebehsenufa. Zobrazován byl… Celý článek ›