ŠumavaO šumavě a šumavských městech vesnicích a obyvatelých o přírodě

Články za rok 2014

Aušautis

Publikováno 21.12.2014 v 19:25 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 56x

AušautisAušautis či Auskatis je baltský bůh léčení. Poprvé je zmíněn Georgem von Polenz v roce 1530 jako Ausschauts a srovnán s římským Aesculapiem. Později je v Sudavské knížce uváděn jako „Aušauts – bůh (tělesných) nedostatků, nemocí a hříchů“. Jako boha zdraví jej zmiňuje také Jan Malecki a Jan Łasicki. Jméno tohoto božstva se odvozuje od litevského šáuti „střílet, rychle běžet, posunovat se“ a vykládá jako „ten, kdo odsunuje… Celý článek ›


Seznam výskytů a použití JHVH

Publikováno 21.12.2014 v 19:23 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 148x

Seznam výskytů a použití JHVH TetragrammatonTetragrammatonTetragrammaton, Septuaginta ...... Tora ...Tetragrammaton, Jehova (Raymundus Pugio Fidei 1270)Jméno Boží v ...The Great Bible or The Byble in Englyshe (1540) ...... kniha Rogera Hutchinsona (1550) ...... Sefer Jecira (1552) ...... Bible Genevska (1560) ...... Biblia Brzeska (1563) ...... Biblia Nieświeska (1572) ...... Nowy Testament Szymona Budnego(1574) ...... Biblia Gdańska (1632) ...... Překlad Bacona (1625) ...... Document… Celý článek ›


Nejsvětější Trojice

Publikováno 21.12.2014 v 19:10 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 74x

Nejsvětější TrojiceAndrej Rublev, Návštěva uAbraháma, 1410, Galerie Tretjakov,Sankt Petěrburg – nejznámější symbolické vyjádření Nejsvětější TrojiceSvatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synua Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.Výslovná zmínka o Bohu coby Trojici se ve Starém zákoně nikde nevyskytuje.Křestní… Celý článek ›


Kvitekrist

Publikováno 21.12.2014 v 19:07 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 59x

KvitekristKvitekrist (též Hvitakrist neboli Bílý Kristus) je pojmenování Ježíše Krista užívaném ve středověké Skandinávii, patrně zprvu misionáři, kteří zvěstovali křesťanské náboženství místním obyvatelstvu stále vyznávající polyteismus (viz pohanství). Severští bohové se zřejmě vyznačovali svojí vlastní specifickou barvou (viz hromovládný bůh Thór disponoval nejčastěji barvou červenou, a lidé si jej představovali jako urostlého rudovousého… Celý článek ›


JHVH

Publikováno 21.12.2014 v 19:06 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 85x

JHVHTetragrammatonJHVH (hebrejsky יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton,řecky τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jménoboží. Jelikož původní hebrejský text dochoval pouze tyto čtyři konsonanty, zatímcovokály nikoli, nelze původní výslovnost těchto čtyř písmen spolehlivě rekonstruovat.Židé a většina křesťanských církví vlastní jméno Boží raději nepoužívá jako výraz úcty vůči… Celý článek ›


Hospodin

Publikováno 21.12.2014 v 19:03 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 66x

HospodinHospodin je český název, jméno křesťanského monoteistického (tedy jediného) Boha. Vztahuje se k starozákonnímu jménu Jahve, Jehova či podle židovského (semitského) úzu psaného pouze souhláskami (tetragrammatonem) JHVH.Pochází ze staroslověnského běžného slova gospodъ, česky „pán“.PánSlovo pán se rovněž často užívá jako synonymum, další nebo vedlejší jméno Boha - takto pak psáno s velkou iniciálou „Pán“. Obdobně se ekvivalenty tohoto… Celý článek ›


Duch svatý

Publikováno 21.12.2014 v 18:40 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 60x

Duch svatýSeslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazuDuch svatý i svatý Duch je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios). Teologická disciplína, jejímž předmětem je Duch svatý, se nazývá pneumatologie. V židovství… Celý článek ›


Bůh Otec

Publikováno 21.12.2014 v 18:29 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 63x

Bůh OtecBůh Otec, dílo Die Bibel in Bildern(1860), Julius Schnorr von Carolsfeld(1794-1872)Bůh Ódin (severská mytologie), díloOdin, der Göttervater (1882), Carl Emil Doepler (1824-1905)Obecně boží titul Otec vyjadřuje roli boha jako tvůrce a pána. Jako takový se používal už pro klíčové bohy polyteistických náboženství, jako byli egyptský Thovt, římský Jupiter a germánský Ódin. Z nejrozšířenějších monoteistických systémů přijímají toto označení… Celý článek ›


Boží syn

Publikováno 21.12.2014 v 18:25 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 62x

Boží synBoží syn je častý náboženský termín, označující syna jediného, či více bohů. Tento syn může být opět bohem, či jím jen z části a nebo se může jednat o osobu zcela smrtelnou.Nejspíš nejznámější užití tohoto spojení je v bibli, které křesťané vztahují na Ježíše Krista, o němž věří, že je jednorozeným Synem Božím.Hebrejská písmaV židovských Písmech a křesťanském Starém zákoně může mít pojem Boží syn či Boží synové… Celý článek ›


Boží oko

Publikováno 21.12.2014 v 18:23 v kategorii Náboženství a ostatní, přečteno: 59x

Boží okoBoží oko – barokní domovní znamení pražského domu.Boží oko, případně oko Prozřetelnosti, je symbol lidského oka v trojúhelníku, často ještě obklopený paprsky.Používá se v křesťanském umění od renesance. Oko představuje Božívševědoucnost a trojúhelník svatou Trojici. Objevuje se například na obrazech nebo na fasádách i vnitřní výzdobě barokních a klasicistních chrámů. Jedním z nejstarších vyobrazení je na obraze Hostina v Emauzích z… Celý článek ›